kontakt@dbschool.pl

Nauka języka obcego

Nauka języka niderlandzkiego, kursy języka niderlandzkiego dla polaków mieszkających za granicą, kursy języka niderlandzkiego

Zobacz nas na:

Jak wygląda nauka języka obcego

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych w kierunku języka niderlandzkiego, angielskiego oraz niemieckiego lektorów – absolwentów lub studentów kierunków językowych. Dzięki zdobytej w trakcie studiów wiedzy nasi lektorzy potrafią „rozłożyć” języki na części i wytłumaczyć każde, nawet pozornie zawiłe zagadnienie. Lekcje zawsze są z wyprzedzeniem starannie przygotowywane – do każdego kursanta podchodzimy w sposób indywidualny.

Nauczanie języków online

Nie musisz wychodzić z domu ani dostosowywać się do sztywnych terminów lekcji. Zajęcia prowadzone są ONLINE, a dni i godziny zostaną dopasowane do Ciebie. Pracujemy w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych. Jesteśmy dostępni również w weekendy.

Zakup podręczników

Nie musisz kupować żadnych książek. Wszystkie materiały otrzymasz od nas.

Lekcja próbna

Nie chcemy sprzedawać „kota w worku”, dlatego najpierw zapraszamy Cię na lekcję próbną (cena podana w zakładce CENNIK). W ten sposób będziesz mógł zobaczyć, czy nasze zajęcia są tym, czego szukasz i oczekujesz. Jeśli spodoba Ci się nasz tok nauczania, polubisz lektora prowadzącego i będziesz zainteresowany dalszą współpracą, będziemy działać w trybie miesięcznym.

Regulamin współpracy
1. Uczeń realizuje min. 4h miesięcznie lub więcej – jest to kwestia indywidualna.
Przed rozpoczęciem współpracy regularnej uczeń odbywa lekcję próbną (w cenie1h zajęć regularnych z wybranego języka), która nie jest w żaden sposób zobowiązująca.
Kursant, który jest zainteresowany kontynuowaniem współpracy po lekcji próbnej, po konsultacji z lektorem prowadzącym sam tworzy swój miesięczny pakiet 🙂
Czas trwania lekcji dostosowany jest do potrzeb kursanta. Zajęcia mogą trwać:
– 60 minut
– 90 minut
– 120 minut
2. Przed każdą lekcją wysłane zostaną materiały (wliczone w cenę) potrzebne nanastępne zajęcia.
3. Po zakończonej lekcji nauczyciel rozpisuje zadanie domowe, punkt po punkcie,dzięki czemu dokładnie wiesz, z czego należy przygotować się na następnezajęcia.
4. Łączymy się na Skype, natomiast lekcja prowadzona jest na Dokumencie Google.Każdy kursant posiada oddzielny Dysk z materiałami oraz notatkami.
5. Dane do przelewu znajdują się na fakturze, którą na początku każdego miesiąca otrzymasz drogą e-mailową.

REGULAMIN

1.Zaplanowane i opłacone lekcje w danym miesiącu muszą zostać zrealizowane.
Szkoła nie zwraca środków za opłacone zajęcia.
Termin lekcji można zmienić dwukrotnie w ciągu trwania umowy 24h przed zaplanowanym terminem zajęć (każdej ze stron może się coś przydarzyć, czasami trzeba coś załatwić itd.), jednak lekcje muszą zostać odrobione w innym terminie w tym samym miesiącu.
2. Każdy z lektorów pracuje według własnego, ustalonego schematu. Na pierwszej lekcji zostaniesz o wszystkim poinformowany, nauczyciel odpowie na Twoje pytania i rozwieje ewentualne wątpliwości 🙂
3. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie uczestniczyć w lekcji, prosimy o informację.
W innym przypadku lekcja przepadnie. Szanujmy swój czas – w tym czasie mogą odbyć się zajęcia innej osoby.
4. Nauczyciel czeka na ucznia 15 minut. Jeśli uczeń nie zjawi się w tym czasie na zaplanowanej lekcji, lekcja przepada.
5. Zajęcia opłacane są odgórnie za cały miesiąc przed zrealizowaniem pierwszej lekcji. Potwierdzenie dokonania transakcji należy wysłać na
kontakt@dbschool.pl. Przelew można wykonać na konto w PLN bądź na konto walutowe w EURO. Faktury wystawiane są w języku polskim / angielskim / niemieckim oraz niderlandzkim.
6. Po rozpoczęciu współpracy otrzymasz e-maila oraz numer telefonu swojego lektora. Wszystkie pytania związane z zajęciami (terminy zajęć, prośba o przesunięcie lekcji, zadania domowe itd.) kieruj do prowadzącego zajęcia.
7. Pytania dotyczące spraw administracyjnych oraz płatniczych prosimy kierować na kontakt@dbschool.pl oraz na podane powyżej numery kontaktowe.
8. Każdego kursanta indywidualnego obowiązuje trzytygodniowy okres wypowiedzenia. Rezygnacja musi również zostać złożona mailowo.
Jeżeli szkoła nie zostanie poinformowana o rezygnacji z zajęć, uczeń zobligowany jest do opłacenia kolejnego miesiąca.
Podjęcie współpracy wiąże się z całkowitą akceptacją regulaminu oraz podpisaniem umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA OBOWIĄZUJĄCA PO ROZPOCZĘCIU STOSOWANIA RODO
Informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „DB School” Centrum Języka Niderlandzkiego Dominika Baron, NIP: 548-272-77-65, REGON: 384744243
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia faktury miesięcznej i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia współpracy oraz wystawienia faktury;

KLAUZULA ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO
1) Podejmując współpracę z „DB School” Centrum Języka Niderlandzkiego Dominika Baron,
NIP: 548-272-77-65, REGON: 384744243 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
2) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;
3) Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Podjęcie współpracy wiąże się z całkowitą akceptacją regulaminu i podpisania umowy.

Shopping Cart